Wrocław koncerty

Koncerty jazzowe, wystawy prac malarskich oraz otwarte spotkania z artystami zapraszają do aktywnego uczestnictwa w akcjach związanych z szerzeniem kultury. Dużo osób szuka informacji jak imprezy Wrocław . Wrocław jako stolica regionu do którego ściągają turyści pytający się jak spędzić weekend we Wrocławiu a także miasto chwali się obfitym repertuarem teatrów bardzo zawodowych jakimi są: Teatr Współczesny ale obok nich funkcjonują również te młodsze jak Teatr ad Spectatores. Studenci kierunku teatrologii na PWST również planują swoje wystąpienia. Najczęściej w ramach swoich zajęć wystawiają epizody lub nawet autorskie sztuki. Dlatego też wystarczy chcieć uczestniczyć z życiu kulturalnym aby czerpać inspiracje ze sztuki. W 2012 roku podjęto decyzje w celu przyznania jednemu polskiemu miastu tytułu ESK w 2016 roku. Jury podczas obrad doceniło projekt Wrocławia. Dominującym tematem będzie otwarcie kultury dla nowych grup społecznych, które nie korzystają z niej . Według badań społecznych ok 7-8 % obywateli korzysta z dobrodziejstw jakie dają nam instytucje kultury.

Dodaj komentarz