Testy na covid do samodzielnego wykonania

Wjeżdżając na obszar Niemiec, należy pokazać negatywny wynik wskazany przez testy na koronawirusa do wyjazdu do Niemiec. Nie muszą go posiadać osoby zaszczepione, jeżeli upłynęło 14 dni od przyjęcia przez nie ostatniej dawki szczepionki. Także ozdrowieńcy w okresie między 28 dniem a zakończeniem 6 miesiąca po ustaniu choroby nie maja obowiązku przedstawiać negatywnego wyniku testu. Nie muszą niniejszego robić jeszcze dzieci do dwunastego roku życia. Ten obowiązek nie dotyczy też osób przekraczających granicę na krócej niźli 24 godziny w ramach małego ruchu przygranicznego, pracowników transgranicznych oraz osób zawodowo zajmujących się przewozem osób bądź też towarów.Test na koronawirusa wymagany do wjazdu do Niemiec może być wykonany najwcześniej 48 h przed przekroczeniem granicy oraz musi spełniać wymogi Światowej Organizacji Zdrowia. Powinien to być test antygenowy PCR, LAMP albo TMA. Jego wynik powinien być wskazany w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim lub francuskim. Wynik wydany w języku polskim należy przetłumaczyć na jeden spośród owych języków.

Dodaj komentarz