Silniki elektryczne prądu stałego w liniach do bułek

W liniach do bułek wyposażonych w precyzyjne układy wspomagające główny proces przetwarzania ciasta zachodzi często potrzeba zainstalowania silniczków prądu stałego do ich poruszania

Silniki prądu stałego można w najprostszy sposób podzielić na trzy kategorie: bocz­nikowe, szeregowe i bocznikowo-szeregowe.

Na przykładzie silnika bocznikowego rozpatrzyć można pewne ogól­ne właściwości silników elektrycznych prądu stałego. Silników elektrycznych prądu stałego, z wyjąt­kiem bardzo małych, nie wolno przy­łączać bezpośrednio do sieci, tylko zawsze za pośrednictwem tzw. rozrusz­nika, czyli opornika rozruchowego włą­czonego w szereg z obwodem twornika.

Gdyby przyłączyć silnik zainstalowany w linii do bułek jak na stronieopisującej tego typu urządzenia o nieru­chomym tworniku do sieci na pełne napięcie, przez silnik popłynie prąd wielokrotnie przekraczający prąd zna­mionowy, np. w silniku o znamiono­wym napięciu U = 220 V i prądzie I 24 A oraz o oporze twornika równym 0,5 Q popłynąłby wysoki prąd rozruchu, a w takim układzie mielibyśmy w silniku prąd prawie dwudziestokrotnie większy. Tak znaczny prąd może wywołać uszkodzenie silnika, dlatego włączony szeregowo z twornikiem opornik ogranicza prąd rozruchu do natężenia dopuszczalnego.

Dodaj komentarz