Pneumatyczne stacyjki operacyjne linie do chleba

Pneumatyczne stacyjki operacyjne znalazły zastosowanie w liniach do produkcji chleba ale przede wszystkim służą do: przełączania procesu z regulacji automatycznej na sterowanie ręcznie i odwrotnie, nastawiania organu wykonawczego przy sterowaniu ręcznym, kierowania procesem regulacji automatycznej przez formowa­nie sygnału wartości zadanej.

Dodatkowo pneumatyczne stacyjki operacyjne są stosowane do sterowania przekaźnikiem zwłaszcza wówczas, kiedy jest usytuo­wany z dala od pulpitu sterowniczego. Pneumatyczne stacyjki sterownicze umożliwiają ciągłą kontro­lę trzech lub czterech obwodów pneumatycznych. Wskaźnik ciś­nienia znajdujący się na płycie czołowej stacyjki umożliwia kon­trolę poszczególnych sygnałów.

Stacyjka tego typu wyposażona jest w precyzyjny reduktor ciś­nienia, przełącznik A-R i manometr. Zależnie od położenia prze­łącznika otrzymuje się różne kombinacje.

Przebieg zmienności ciśnienia w czasie w tego typu układach zainstalowanych w liniach do chleba jak na stronie gdzie sa opisane austryjackie maszyny do produkcji chleba można wyznaczyć wy­korzystując równanie natężenia przepływu powietrza dopływają­cego do komory. Należy wówczas przyjąć określony odstęp czasu i posługiwać się równaniem natężenia przepływu powietrza, podstawiać dla każdego następnego odcinka części wartość ciś­nienia kaskadowego uzyskaną w poprzednim odcinku.

Dodaj komentarz