Narurowe filtry do wody

Filtry mechaniczne są nieodłącznym elementem instalacji uzdatniających w gospodarstwach domowych. Woda, przed trafieniem do stacji filtrującej powinna być wysterylizowana z zanieczyszczeń zawiesistych. W przeciwnym wypadku, media filtracyjne, które znajdują się w butli z głowicą uległyby szybszemu wyeksploatowaniu. Prawdą jest, że butla zawsze jest najpierw zasypywana żwirkiem kwarcowym, lecz nie jest on przeznaczony z założenia do wyłapywania zawiesin w wodzie. Piasek ma oddzielać spód kolumny od medium filtracyjnego. Wkłady mechaniczne z dobrze dobranym mikronażem zapewniają bezpieczeństwo oraz chronią wartościowe kolumny filtracyjne przed awarią.

Dodaj komentarz