Informacje z Polski

Wiadomości z kraju, dostarczane obywatelom spośród różnych źródeł, stanowią dla nas główne źródło wiedzy o wszystkim, co się wokół nas dzieje. Jak się powszechnie uważa, jakość wiadomości z Polski jest niejednokrotnie dyskusyjna. Czasem słaba jakość źródła wiadomości jest możliwa do dostrzeżenia gołym okiem, i aby się o niniejszym przekonać, starczy posłuchać albo poczytać o tych samych wydarzeniach w paru różnorodnych źródłach wiadomości. Można się wówczas przekonać, w jak różny sposób można mówić o tym samym. Zostaje jednak pytanie, jak należy dobierać swe źródła wiadomości i komu zaufać. I zdaje się, że na to pytanie nie ma jednej, właściwej odpowiedzi. Poniekąd niepaństwowe stacje telewizyjne i gazety niejednokrotnie nie są obiektywne, spośród różnych względów. Tutaj spośród pomocą przyjść może jedynie własna wiedza i zdolność do oceny źródeł i jakości informacji. Nie należy więc skoncentrować się na jednym źródle, i ufać mu bezgranicznie. Zamiast tego potrzeba każdą interesującą nas informacje poddać sceptycznej analizie, odsuwając wtenczas swój światopogląd na dalszy plan.

Dodaj komentarz