Informacje kulturalne z Wrocławia

Liczne koncerty, eventy kulturalne jak spotkania z ciekawymi gośćmi – to wszystko jest dostępne do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Miasto Wroclove ściąga ludzi swoim obfitym repertuarem teatrów bardzo zawodowych jak: Teatr Nowoczesny ale obok nich funkcjonują również te mniej znane jak teatr Grotowskiego. Studenci kierunku teatrologii na PWST również zakładają swoje eventy. Najczęściej w ramach swoich zajęć wystawiają epizody lub nawet autorskie sztuki. Dlatego też wystarczy chcieć uczestniczyć z życiu kulturalnym aby czerpać inspiracje ze sztuki. W 2012 roku rozstrzygały się decyzje w sprawie przyznania jednemu polskiemu miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław w 2016 roku. Zwyciężył aplikację Wrocławia. Wszystko ma się toczyć wokół tematu jakim będzie dostęp do kultury dla nowych grup społecznych, które nie korzystają z niej . Około siedem procent społeczeństwa korzysta z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Dodaj komentarz