Czy wykonanie pieczątki firmowej jest potrzebne?

Kiedy otwieramy własną działalność gospodarczą, prędzej czy później spotkamy się z koniecznością zastosowania pieczątki firmowej. Ale czy wykonanie pieczątki jest konieczne? Otóż według przepisów prawa na przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Tak więc teoretycznie możemy sami wybrać czy chcemy taką pieczątkę mieć czy też nie. Jeżeli jednak zaniechamy jej wyrabiania, możemy napotkać pewne problemy w toku działalności. I tak trudności czekać nas będą podczas załatwiania formalności w Urzędzie Skarbowym, jako że na sporej ilości druków spotkać możemy napis „podpis i pieczęć przedsiębiorcy”. W tej sytuacji możemy napisać oświadczenie o nieposiadaniu pieczątki lub zwięzłe wyjaśnienie na składanym druku i nie powinniśmy mieć większych problemów. Przecież skoro przepisy prawa nie stawiają przed nami wymogu posiadania pieczątki, to nie mogą tego żądać od nas urzędnicy administracji publicznej. Inaczej rzecz się ma podczas kontaktów z bankami. Nierzadko już przy otwieraniu konta firmowego bank oczekuje od nas pieczęci firmowej. Tutaj już nie możemy się powołać na przepisy prawa, gdyż instytucje finansowe często mają własne wymagania określone w regulaminie. Tak więc bez pieczątki możemy nie dać rady załatwić formalności w banku. Wyrobienie pieczątki to nie jest wielki wydatek, nie wymaga też od nas dużo wysiłku, a jak wynika z powyższego, mimo że posługiwanie się nią nie jest określone prawem, to jej nieposiadanie może nam poważnie utrudnić działania już na początku działalności gospodarczej. Lepiej więc się przed tym uchronić i udać się do instytucji już z własną pieczątką.

Dodaj komentarz