Nasze Imiona. Kompendium wiedzy o nazwach własnych

Nasze Imiona. Kompendium wiedzy o nazwach własnych

Jakie imiona są obecnie najpopularniejsze w Polsce? Jakie za granicą, np. we Francji i USA? Fachowe, a więc wiarygodne informacje na ten temat uzyskasz w witrynie „Nasze Imiona” poświęconej nazwom własnym, a w szczególności imionom. Przy okazji poznasz wszelkie aspekty funkcjonowania imion: ich etymologię, historię, znaczenie w kulturze, gramatyczne i słowotwórcze zasady ich użycia. Poznasz obcojęzyczne odpowiedniki imion polskich, daty imienin, a przede wszystkim statystyki imion ze szczegółowymi danymi liczbowymi. Możesz skorzystać z możliwości subskrypcji artykułów i ich komentowania oraz zadawania pytań specjaliście.

Jeśli szukasz imienia dla dziecka, lektura blogu pozwoli Ci dokonać bardziej przemyślanego wyboru. Dowiesz się o obowiązujących w Polsce podstawach prawnych nadawania imion i o zasadach wprawdzie niepisanych, ale ważnych. Gdyby i tego było mało, możesz skorzystać z informatora o książkach drukowanych i elektronicznych na temat nazw własnych i kontynuować lekturę.