Leczenie grypy

Odtrutki nazywa się związki chemiczne mające właściwości zmiany związków trujących w obojętne dla organizmu. Rozróżnia się odtrutki ogólne inaczej zwane uniwersalnymi oraz odtrutki specyficzne zobojętniające działania określonej trucizny lub grupy trucizn działających w sposób podobny. Powietrze i tlen to uniwersalna odtrutka stosowana w każdym zatruciu w przebiegu którego dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej. Zaburzenia oddychania trzeba leczyć wentylacją. Do tego celu powietrze atmosferyczne jest najzupełniej przydatne. leczenie anginy

Dodaj komentarz