WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

PFRON to fundusz, który zdobyte środki oddaje w szczególności na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także na ich terapię zarówno społeczną, jak i zawodową. Pieniądze pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na rozliczne postaci dofinansowania działalności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obowiązkowych wpłat pracowników jednostek spełniających sprecyzowane przez przepisy warunki. Funkcjonowanie PFRON jest obiektem zainteresowania wielu osób, stąd koncept stworzenia areny wymiany opinii i wiadomości dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób autonomiczny i obiektywny analizować dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na popieranie działalności osób niepełnosprawnych, monitoruje oraz komentuje wszelkie prawne i kompleksowe rozwiązania w sferze zaangażowania osób niepełnosprawnych.