Studia Inżynierskie Informatyka w Szczecinie

Studia Inżynierskie Informatyka w Szczecinie

Wykształcenie na kierunku Informatyka przygotowywane są we współpracy z małymi firmami z kategorii IT. Współpracownicy wzbogacają cykl uczenia między innymi przez udoskonalanie wybranych ćwiczeń, wspomaganie prac studentów, współorganizację praktyk zawodowych. Uwzględnienie w procesie kształcenia aktualnej tematyki podawanej przez pracodawców jest zabezpieczeniem uzyskania wykształcenia zgodnego z rynkiem pracy z branży programisty.

Prosimy więc na naszą wizytówkę internetową, gdzie odnajdziecie ważne wiadomości wymagane przy procesie rekrutacji na naszą uczelnię. Już teraz zapewnij sobie doskonałe wykształcenie